Rådmannen foreslår en halvtimes gratis parkering i Stjørdal sentrum. Deretter må bilistene betale 18 kroner i timen midt i sentrum.

Parkeringsdiskusjonen og -situasjonen i Stjørdal har vært en lang affære, og det er vel ikke helt sikkert den avrundes med at saken nå kommer til politisk behandling. Uansett foreslår rådmannen nå at det innføre avgiftsparkering i Stjørdal sentrum. Hun foreslår også at det gis en gratisperiode på 30 minutter på det såkalte "enerettsområdet", som er det parkeringsarealet som kommunen disponerer og rår over.

I sentrumskjernen, avgrenset av E14 i sør, Ole Vigs gate i nord, Krogstads veg i vest og Stokkanvegen i øst, foreslår rådmannen maksimal parkeringstid på tre timer innenfor tidspunktet 08-17 på hverdager og 10-15 på lørdager. I dette området foreslår rådmannen at det skal koste 18 kroner i timen å parkere.

I det litt utvidede sentrum mellom Krogstads veg og Innherredsvegen og mellom Stokkanvegen og Breidablikkvegen foreslås en maksimal parkeringstid på ni timer og en timepris på 12 kroner.

På større parkeringsplasser i sentrum, for eksempel ved Fosslia Fjellhall, Ole Vig videregående skole og i Grustaket, opprettholdes gratis parkering.

Det vil, dersom rådmannens innstilling blir fulgt, opprettet et heleid kommunalt parkeringsselskap som skal stå for forvaltning og drift av parkeringsordningen.

Parkeringssaken skal behandles i formannskapet torsdag 12. april, og skal deretter til kommunestyret for sluttbehandling.