"Selv om beslaget så langt ikke kan føres tilbake til konkrete straffbare handlinger, er omfanget og type varer som er beslaglagt – til sammen 16 PCer og flere minnepinner - slik at det er sannsynlig at varene skriver seg fra straffbare handlinger." Det skriver Sør-Trøndelag tingrett i kjennelsen om å fengsle de to polske mennene i 40-årene.

Tingretten vektlegger også at de to pågrepne karene som var på vei ut av landet skal ha opplyst at varene var kjøpt, men at de deretter ikke ønsket å forklare seg ytterligere. De to mennene var på et svært kortvarig besøk i Trondheim da de ble pågrepet på Værnes. Ingen av de to skal ha spesiell tilknytning til Norge, og begge har både barn og fast arbeid i Polen.