- Kommunestyret har vedtatt at Stjørdal skal være en foregangskommune innenfor klima og miljø, og den historien og de mulighetene Kvithamar representerer med 100 års tidsseriedata bør utvikles for framtida, mener ordfører Ivar Vigdenes.

Framtidig forskning

Det er halvannet år siden beslutningen om å flytte NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) fra Stjørdal til Steinkjer. Den gangen kjempet politiske krefter i Stjørdal hardt for å beholde denne virksomheten i Stjørdal, men nådde ikke fram. Nå understreker ordfører Ivar Vigdenes at kommunen ønsker å se framover.

- Vi anerkjenner at vi ikke vant fram og går videre. Både landbruket, Stjørdal, Steinkjer og hele regionen vil være tjent med at Kvithamar utvikles til det felles beste for forskning, landbruk og miljø, sier Vigdenes.

- Hva ønsker Stjørdal kommune eventuelt å få til på Kvithamar?

- For det første ønsker vi å sørge for at forskningen blir videreført. Her ligger det til rette for ytterligere forskning til utvikling av landbruk og miljø. Jeg ser for meg at dette vil være av interesse for mange organisasjoner og bedrifter som jobber med videreutvikling innenfor landbruk. Det kan være private bedrifter og offentlige virksomheter innenfor disse fagområdene. Eiendommen kan også være aktuell for høyere utdanning og andre forskningsmiljø, men egentlig ønsker jeg å holde dette åpent for alle som har interesse av framtidens landbruk og miljø, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Dialog med andre aktører

Ordføreren bekrefter at det har vært dialog med aktuelle aktører å samarbeide med, men han ser for seg at det praktisk mest fornuftige vil være at kommunen eventuelt kjøper og finner de riktige samarbeidspartnerne i framtiden.

- Kommunen vil være interessert i å komme i kontakt med aktører som deler de samme målsettingene som oss på vegne av landbruk, miljø, forskning og lokalsamfunn. Om kommunen kommer i posisjon nå, vil en dialog om andre aktører kan innplasseres i en mer kompetent eierstruktur eller rent fysisk på eiendommen for et slikt formål, kunne komme senere, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Ikke drevet av profitt

Megler Nils Borgar Husby i Heimdal Eiendomsmegling bekrefter til andre medier at det har vært stor interesse knyttet til Kvithamar-salget etter at det ble offentlig kjent. I denne omsetningen vil det imidlertid ligge tydelige føringer på framtidige formål.

- Kommunens eventuelle kjøp vil ikke være profittdrevet, slik prospektet da også legger sterke begrensninger for gevinstrealisering på eiendommen, sier ordfører Ivar Vigdenes.

- Så det blir ikke boligutbygging på Kvithamar om kommunen får kjøpt eiendommen?

- Absolutt ikke. Det er det også svært tvilsomt at kommunen eventuelt vil akseptere noen omregulering til i alle tilfeller. Vi ser helst at eiendommen ivaretas til beste for landbruk, miljø, forskning og forretningsutvikling for framtida, sier ordfører Ivar Vigdenes.