Seks personer involvert i trafikkulykke: – Ikke høy fart

foto