Gårdbrukeren Frode fikk utmerkelse for godt dyrestell

foto