Tett stikkrenne førte til mye vann i veibanen

foto