Flere meldinger om festbråk – var bekymret for 14-åringer på fest