Det tilsvarer 17 % av alle som har fått tilbud om plass. De får nå purring både i posten og pr SMS.

- 17 prosent er ikke noe uvanlig høyt tall. Fristen går ut ved midnatt i morgen, derfor sender vi ut påminnelser til de som ikke har svart, sier Ove Austmo, konstituert assisterende fylkesopplæringssjef.

De som da fortsatt ikke svarer vil få en purring på SMS i løpet av onsdag med ny svarfrist 20. juli.

- Uten svar da risikerer vedkommende å miste plassen sin før inntak nummer to i begynnelsen av neste uke, sier Austmo

Kilde: ntfk.no