- Det har vært en jevn tilstrømning av utstillere helt fra tidlig i vinter, noe som avspeiler en god tro på vårt messekonsept. Her får leverandørene til landbruket promotert sine produkter for et stort og kjøpevillig publikum. Ved forrige messe beregnet vi det totale salget til godt over 150 millioner kroner.

Agrisjå arrangeres i dagene 26. til 28. august, og Berre tror tilstrømningen av utstillere tyder på at optimismen fortsatt rår på mange felt.

- Vi har da også valgt optimisme og pågangsmot som et slags gjennomgående tema for årets Agrisjå. Ny teknologi vil vise veg og innebære nye og effektive løsninger for framtida i de etablerte produksjonene, samtidig som messa også vil ha fokus på nye næringsmuligheter.

Berre forteller at det tross mye negativt fokus innen landbruket finnes mange optimister rundt om. Agrisjå vil denne gang trekke fram noen av disse.

- I en egen hall skal bønder og publikum for øvrig få møte et utvalg av disse optimistbøndene.

Her skal de fortelle og vise hva de driver med, hvordan de lykkes og hvorfor de ser så lyst på framtida.

Berre forteller at Agrisjå i utgangpunktet er en messe for landbruket. – Hit kommer bønder fra hele landet og møter yrkeskolleger for å se, vurdere og eventuelt gjøre en handel. På Agrisjå finner man nemlig det nyeste og siste fra et bredt spekter av leverandører.

Messelederen framholder imidlertid at Agrisjå har tradisjon for å være en messe for alle. - Her er stort og smått av verktøy, utstyr og redskaper i tillegg til et betydelig innslag av husflid, gårdsmat og andre produkter, forteller Berre, som legger vekt på at det stilles krav til kvalitet for å delta som utstiller. Her slipper man ikke inn med plastikk og jugl.

Husdyrutstillinga under Agrisjå regnes som landets beste, og også denne gang vil husdyrområdet by på litt av hvert. Her vil det være innslag av mer faglig preg, så som kjøttfeutstilling, kukåringer og kalvemønstringer.

- Men ellers blir selvsagt husdyrdelen som vanlig en stor publikumsmagnet. Her kan alle få stifte nærmere bekjentskap med alle våre husdyr, og det i et landlig og trivelig miljø. Og spesielt har alle hesteinteresserte mye å glede seg til på årets Agrisjå i Stjørdal. Her kan vi by på flere oppvisninger og parader forteller messeleder Norvald Berre.

Tradisjonen tro vil Gammetraktorens Venner stille med gammelt maskinelt utstyr av forskjellig slag. Ellers kan messelederen røpe at det populære Antons Timber Show vil være på plass med flere oppvisninger. Stor publikumsinteresse vil det nok også bli for et eget mesterskap i presisjonskjøring med traktor.

Avslutningsvis forteller Berre at Agrisjå denne gang kan varte med en egen villmarksmesse.

- Dette realiserer vi gjennom et samarbeid med Sakshaug Sport, som kommer til å fylle Fjellhallen i Stjørdal med fullt av utstyr og aktiviteter for de som måtte ha interesser i den retning.

Alt i alt tyder altså mye på at Agrisjå 2011 blir tidenes landbruksmesse nordafjells.