Radon er en farlig gass som verken kan ses eller luktes, og de færreste av oss vet om vi har den i huset vårt. Norge ligger i Europatoppen i forekomst av gassen, og Statens bygningstekniske etat har tidligere uttalt at det er svært viktig at byggebransjen setter seg inn i forskriften.

- Det er viktig at radonbeskyttende tiltak gjennomføres helt feilfritt. En liten glipp kan gjøre at skadelig gass lekker inn i huset. Derfor er vi veldig glade for at så mange i bransjen aktivt søker kunnskap om feltet. Men det er mange som gjenstår, og de må også sette seg inn i radonbekjempelsen for å sikre radonfrie hus og hjem i hele landet, forteller Direktør i Icopal, Geir Haugersveen. Icopal er markedsleder innen radonbeskyttende matter

Gjennom 2010 og inn i 2011 har Icopal arrangert sertifiseringskurs for fagfolk over hele landet. Etterspørselen etter kurs og opplæring har vært enorm. I tillegg er salget av radonsperrer mer enn doblet i årets første kvartal.

- Regjeringen skal ha ros for den handlekraften den viser med de nye radonforeskriftene. Radon dreper minst like mange mennesker som trafikken i Norge. Hver 10.bolig her i landet har farlig høye radonverdier, men problemet ble ignorert i årevis. Dette kommer til å redde mange liv, sier Haugersveen.

Fra og med 1.juli er det påbudt å bygge med radonmembraner, med mindre utbygger kan bevise at det ikke forekommer radon i området. Regjeringen vedtok også 1. november en endring i strålevernsforskriften, som nå sier at man må iverksette radonreduserende tiltak hvis måleverdiene overstiger 100 bq/m3 .

Radon er en radioaktiv gass som finnes naturlig i berggrunnen, og kan sive inn gjennom utettheter i boliger. Årlig dør omkring 300 nordmenn av lungekreft som en følge av gassen. Imidlertid er det i prinsippet enkelt å unngå faren dersom man sikrer nybygg under oppføring. Ved å legge en radonmembran under byggegrunnen, hindrer man gassen i å sive inn i boligen så lenge arbeidet blir utført med tilstrekkelig kompetanse.

Norge er sammen med Sverige og Finland de landene i verden med mest radon i bolighusene, på grunn av bergarter og det kjølige klimaet. Statens Strålevern gjorde i 2007 en undersøkelse av 750 nybygg som er oppført etter 1999. Undersøkelsen viser at rundt 10 prosent har en radonkonsentrasjon som overstiger den gamle grenseverdien på 200 bq/m3 .