- Fortsatt har vi fem leiligheter for salg, sier eindomsmegler Lars Valstad hos Heimdal Eiendomsmegling: - De to største leilighetene i 5. etasje er ledige. I tillegg har vi fortsatt en ganske stor leilighet med 2 soverom i 3. etasje og to mindre leiligheter med ett soverom i 3. etasje som står ledige. De øvrige 15 leilighetene er solgt. SpareBank1 SMN skal ha sine kontorlokaler i 2. etasje ved siden av en ekspedisjon i 1. etasje der det fortsatt er ledige lokaler. Men i 2. etasje er det meste belagt, sier Valstad.

Utfordrende klima

- Denne vinteren har vært usedvanlig kald for oss som arbeider i byggebransjen. Det er mye som har spekt, men vi har likevel klart å holde framdriften. Byggeprosessen er delt i to. Først skal forretningslokalene i 1. etasje og banklokalene i 2. etasje være klare til begynnelsen av juni for offisiell åpning i juli. De 20 leilighetene i de tre øverste etasjene skal stå ferdig i løpet av 3. kvartal, sier Øiaas.

- Hvor mange ansatte har bidratt så langt?

- På det meste har vi hatt opp mot 40 mann, men det er et tall som blir vesentlig høyere i de siste månedene når arbeidet innvendig går inn i den avsluttende fasen. Da er alle faggrupper i en byggeprosess på plass for at vi skal bli ferdig i henhold til leveringsfristen. Og det skal vi klare, sier han.

- Vi er godt fornøyd med framdriften i byggeprosessen på tross av noen klimatiske utfordringer denne vinteren. Gravearbeidene startet i slutten av januar og rett etter påske i starten av april startet vi betongarbeidet. Siden har bygget reist seg i et raskt tempo, sier anleggsleder Anders Øiaas som synes det er en spennende løsning med hage og uteareal på taket mellom de to bygningskroppene:

- Det er en ekstra dimensjon ved bygget at beboerne får et uteareal i nærområdet som kan benyttes. Iversengården er et spennende bygg som det er en glede å få lov til å sette opp, sier Øiaas.

- Arbeidet med å avslutte salgene er nå kommet inn i en avsluttende fase. Nå tar bygget form og taler for seg selv. Vi er vitne til realisering av et staselig bygg i Stjørdal sentrum, sier Lars Valstad.