- Vi skal være glade for all aktivitet på bygda! Dersom denne aktiviteten skulle føre til litt kreativ parkering, er det bare av det gode. I Stjørdal sentrum er det viktig å regulere parkering ikke minst av hensyn til næringslivet. Men i Skjelstadmark har vi ikke noe næringsliv å ta hensyn til på samme måte. Derfor blir det helt feil å dele ut bøter, sier Vigdenes som lurer på hvilke instrukser parkeringsvaktene opererer etter:

- I Stjørdal sentrum er det trangt om plassen. Derfor forstår jeg at næringslivet prøver å regulere parkeringsvanene til bilistene. Men på bygda blir det helt annerledes. Vi hadde nettopp saken i Sona som vakte stor oppmerksomhet.

- Skal bygda ha «lovløse» tilstander?

- Jeg har nesten lyst til å svare ja. Men her er det ikke snakk om lovløse tilstander. Alle forstår at bilene må parkeres et sted når mange mennesker samles. Hvordan skal Skjelstadmark og andre bygder markere 17. mai hvis de besøkende samtidig skal være redde for å pådra seg parkeringsbot?

- Hva vil du gjøre med dette?

- Jeg har fått mange reaksjoner etter det siste opptrinnet i Skjelstadmark. Dette vil jeg ta med til kommunestyret og stille et direkte spørsmål til ordføreren om hvilken praksis som skal gjelde for parkering i Stjørdal kommune. Jeg mener det blir helt feil å bøtelegge folk som setter fra seg bilen nedenfor Vårtun på et populært arrangement.

Det må det være anledning til uten å risikere bot, sier Oddvar Vigdenes.