De folkevalgte har tradisjon for å ta ønskene fra ungdomskonferansen på alvor og følge dem opp i praktisk handling. På årets konferanse vil et hovedtema være å komme med innspill i forbindelse med rullering av fylkeskommunens Ungdomspolitiske plattform i 2015. Gjennom å delta på ungdomskonferanse vil du derfor kunne være med på å forme framtidas ungdomssatsning i Nord-Trøndelag

Andre hovedtema på konferansen vil være Ung-HUNT og spørretime. Under spørretimen vil det bli mulighet til å stille spørsmål til fylkesrådet i Nord-Trøndelag.

Hotellovernatting, spennende gruppearbeid, festmiddag med god mat, og muligheter til å bli kjent med politikere og ungdommer fra hele fylket er noe av det du får som deltaker.

Du behøver ikke være ”politisk engasjert”, eller organisert på noen måte for å delta, men deltakelse har en nedre aldersgrense på 10. klasse.

Ungdomskonferansen er gratis for alle som deltar. Det er imidlertid begrenset antall plasser, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Det gjelder også om det blir ”overrepresentasjon” fra en kommune, eller en organisasjon. Da forbeholder arrangøren seg retten til å ta med de som meldte seg på først fra respektive kommune/ organisasjon.