Har sendt ut farevarsel: Nå kan det komme snø

foto