Innbrudd i idrettshall på Stjørdal: – Hvorfor i alle dager har noen gjort dette?