Kappkjørte på fylkesvei: – Skal ha kjørt i en voldsom fart