Reddet det populære turmålet, men kommunen sier nei til å støtte