Ved en ungdomsskole er det igjen kun én lærer. Slik påvirker streiken skolene i Stjørdal