Uenige om nytt kommunehus - nå har kommunestyret konkludert