Bilist stanset på E6 Stjørdal, melder politiet.

Vedkommende ble ilagt et gebyr for å ikke benytte kjennemerker på bilen.