Nettredaksjonen

Stian Almestad som er skog og utmarksrådgiver i Stjørdal Kommune forteller at NINA jobber med å organisere innsamlingen i dialog med de berørte kommunene. Her jobbes det med praktiske faktorer samt at det er sannsynlig at Mattilsynet kommer med pålegg om hvordan dette skal gjennomføres.

- Det vi vet er at det skal samles inn hoder i forbindelse med høstens jakt og det er snakk om dyr over 1,5 år i og med at det er lang inkubasjonstid for sykdommen sier Almestad.

Bekymring

Fagdirektør i Mattilsynet, Kristina Landsverk har uttalt at de er bekymret for at dette kan bli et alvorlig problem for hjortedyrene i Norge. Sykdommen er ikke farlig for mennesker. En rein i Lærdal i april og to elger i Selbu i juni er altså de første funnene av denne alvorlige sykdommen i Europa. Sykdommen har alltid dødelig utfall for smittede hjortedyr.

Forbud mot saltstein

Det er nå forbudt å sette ut nye saltsteiner som et tiltak mot spredning av sykdommen. Gamle saltsteiner kan få stå.

Fastsatt forskrift

• Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD)

Hovedinnhold i forskriften:

• forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge • krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker • forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD • forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr • utvidet varslingsplikt for personer som har ­ansvar for hjortedyr og transport­ører • gjelder frem til årsskiftet 2016/2017 • noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein.

• For mer informasjon, se Mattilsynet