Arbeidet starter i uke 35-36 fram til vårparten april/mai 2022, hvor det vil bli foretatt vedlikehold og ettersyn på ni kommunale broer.

Arbeidet som settes i gang går ut på å sjekke og utbedre rekkverk, dekke, konstruksjon og eventuelle feil. Hvor lang tid dette vil ta er avhengig av hvor nye som må gjøres og lengde per bro.

Starter på Draveng

Ifølge saksbehandler, Morten Island, i vegavdelingen i Stjørdal kommune starter entreprenør NordAsfalt med Draveng bru på Gamle Selbuvegen og fortsetter med Brattbekken bru på Sørkringvegen.

- Rekkefølgen på hvilke broer som tas når, bestemmes i samarbeid med kommunen og entreprenør, opplyser han.

Det må imidlertid kunne påregnes korte stopp for kjøretøy i perioder grunnet arbeidet. Hvis vegen må stenges helt presiserer Island at dette vil varsles i god tid. Deretter settes inn en egen av-plan med skilting og omkjøring, som må godkjennes.

Spørsmål om arbeidet kan rettes til vegavdelingen i Stjørdal kommune.

Under kan du se hvilke broer som er satt opp på planene for vedlikehold og ettersyn:

Draveng bru

Brattbekken bru

Øyvegen bru

Åsgrendvegen bru

Vigdenes bru

Haukås bru

Jullum bru

G/S bru ved Fjellhallen

G/S bru ved Stokkan