Denne oversikten er hentet fra innmeldte dødsfall til Trøndelag tingrett i perioden fra januar til og med november 2021.

Det må tas forbehold om at det kan ha blitt meldt inn flere dødsfall i løpet av perioden som er blitt registrert senere.

Navn Fødselsdato /dødsdato Bosted
Kari Margrethe Aspmodal f. 30.12.1931 - d. 15.01.2021 Frosta
Audhild Bakken f. 09.08.1939 - d. 29.07.2021 Frosta
Kåre Berg f. 01.08.1943 - d. 18.02.2021 Frosta
Kari Berge f. 08.12.1948 - d. 29.08.2021 Frosta
Steinar Buan f. 24.02.1941 - d. 19.04.2021 Frosta
Johan Kasper Dahlstrøm f. 20.04.1927 - d. 10.08.2021 Frosta
Jorulf Einseth f. 10.11.1931 - d. 03.05.2021 Frosta
Bergljot Faanes f. 27.07.1932 - d. 31.07.2021 Frosta
Magnar Faanes f. 21.08.1931 - d. 07.10.2021 Frosta
Tove Elisabeth Halsli f. 03.10.1960 - d. 30.08.2021 Frosta
Arne Haugan f. 22.12.1922 - d. 26.04.2021 Frosta
Åshild Marie Haugen f. 24.12.1944 - d. 02.10.2021 Frosta
Margit Synnøve Johansen f. 05.10.1942 - d. 08.11.2021 Frosta
Kåre Johnsen f. 04.03.1945 - d. 02.03.2021 Frosta
Ola Juberg f. 11.11.1940 - d. 12.07.2021 Frosta
Kristian Testmann Krog f. 10.01.1938 - d. 20.03.2021 Frosta
Elsa Kvarme f. 06.11.1938 - d. 07.09.2021 Frosta
Ole Mostad f. 08.09.1928 - d. 29.03.2021 Frosta
Elsa Vik Nesshaug f. 28.10.1941 - d. 23.08.2021 Frosta
Signe Karoline Nordstad f. 05.01.1924 - d. 23.05.2021 Frosta
Aase Faanes Normann f. 25.12.1932 - d. 06.08.2021 Frosta
Solveig Reitan f. 07.06.1922 - d. 14.05.2021 Frosta
John Tormod Ringfoss f. 09.04.1974 - d. 25.03.2021 Frosta
Mary Sagen f. 05.12.1920 - d. 06.02.2021 Frosta
Kjell Inge Skjevik f. 17.07.1950 - d. 12.03.2021 Frosta
Jon Arne Slettvold f. 25.01.1954 - d. 09.05.2021 Frosta
Ole Albert Solberg f. 21.03.1941 - d. 29.05.2021 Frosta
Marit Stokkan f. 12.08.1940 - d. 03.09.2021 Frosta
Lorents Agle Svarva f. 15.04.1942 - d. 15.06.2021 Frosta
Kåre E. Ulvik f. 29.03.1924 - d. 21.04.2021 Frosta
Leif Arvid Aursand f. 27.11.1939 - d. 26.08.2021 Meråker
Gudrun Sveen Auseth f. 23.01.1928 - d. 14.01.2021 Meråker
Eva Sofie Berg f. 04.04.1967 - d. 28.07.2021 Meråker
Torstein Brenntrø f. 25.12.1926 - d. 20.04.2021 Meråker
Eva Brurok f. 09.04.1941 - d. 08.09.2021 Meråker
Torild Bråten f. 26.09.1946 - d. 17.05.2021 Meråker
Bjørg Randi Johansen f. 11.10.1942- d. 30.10.2021 Meråker
Stig Emil Krogstad f. 12.08.1948 - d. 22.04.2021 Meråker
Mary Hildur Rodem f. 20.09.1937- d. 14.08.2021 Meråker
Torodd Ronæs f. 29.10.1925- d. 09.07.2021 Meråker
Ida Ovedie Sagen f. 05.08.1929- d. 05.09.2021 Meråker
Mildrid Linnea Sende f. 23.01.1938- d. 16.03.2021 Meråker
Jan Magne Størseth f. 26.01.1948- d. 12.09.2021 Meråker
Solfrid Judith Torvik f. 20.04.1932- d. 16.08.2021 Meråker
Oddlaug Mathilde Wahlstrøm f. 07.09.1928- d. 09.08.2021 Meråker
Målfrid Pauline Wallberg f. 08.05.1929- d. 30.04.2021 Meråker
Klara Aunehaugen f. 10.09.1933 - d. 05.01.2021 Selbu
Eva Gunharda Bakken 06.11.1945 - d. 03.07.2021 Selbu
Odd Balstad f. 23.05.1938 - d. 25.11.2021 Selbu
Lillian Guldseth Dahlø f. 12.05.1938 - d. 19.08.2021 Selbu
Tore Dyrdal f. 12.04.1973 - d. 20.06.2021 Selbu
Arnt Eidem f. 17.01.1932 - d. 24.03.2021 Selbu
Per Evjemo f. 13.09.1942 - d. 27.10.2021 Selbu
Tone Flakne f. 20.12.1937 -d. 01.04.2021 Selbu
Magnhild Flønes f. 14.10.1938 - d. 20.06.2021 Selbu
Lill Kristin Kulsetås Fuglem f. 17.09.1960 - d. 09.10.2021 Selbu
Tone Berg Fuglem 27.11.1946 - d. 30.03.2021 Selbu
Alma Gunelie Garberg f. 24.09.1923 -d. 09.01.2021 Selbu
Eystein Guldseth f. 29.09.1931 - d. 26.05.2021 Selbu
Ola Haave f. 31.08.1929 -d. 20.08.2021 Selbu
Turid Helga Kjeldstad f. 22.02.1944 -d. 07.09.2021 Selbu
Halvard Kulseth f. 19.07.1926 - d. 19.10.2021 Selbu
Gudrun Johanne Kyllo f. 31.05.1930 - d. 24.11.2021 Selbu
Erik Malm Langli f. 17.05.1936 -d. 14.06.2021 Selbu
Ane Elisabeth Langseth f. 25.09.1923 - d. 31.10.2021 Selbu
Harald Arne Larsen f. 28.06.1937 -d. 31.01.2021 Selbu
Kolbjørn Lien f. 27.09.1924 - d. 18.05.2021 Selbu
Johanne Moen f. 24.12.1938 - d. 17.01.2021 Selbu
Per Modulf Moslet f. 10.11.1941 - d. 26.10.2021 Selbu
Inger Berntine Møllenhus f. 18.09.1924 - d. 10.05.2021 Selbu
Marit Møllenhus f. 24.02.1984 - d. 08.10.2021 Selbu
Anna Kristine Ofstad f. 06.01.1937 - d. 30.03.2021 Selbu
Ida Mathilde Overvik f. 03.09.1926 - d. 17.01.2021 Selbu
Jan Overvik f. 30.06.1947 - d. 17.01.2021 Selbu
Erik Renå f. 07.01.1934 - d. 30.04.2021 Selbu
Mary Helene Renå f. 16.03.1925 - d. 23.10.2021 Selbu
Odd Skrødal f. 17.10.1931 - d. 07.01.2021 Selbu
Sverre Konrad Solem f. 12.03.1927 - d. 14.03.2021 Selbu
Jan Kjetil Stokmo f. 30.11.1957 - d. 02.06.2021 Selbu
Jenny Stuedal f. 23.09.1921 - d. 18.01.2021 Selbu
Harry Edvin Størseth f. 13.01.1946 - d. 13.04.2021 Selbu
Margit Størseth f. 03.05.1922 - d. 16.05.2021 Selbu
Leiv Uglem f. 09.04.1933 - d. 16.10.2021 Selbu
Ragnhild Ødegård f. 24.07.1928 - d. 01.03.2021 Selbu
Ragnhild Brandsfjell f. 16.05.1932 - d. 02.10.2021 Tydal
Odd Ivar Flakne f. 06.10.1962 - d. 03.11.2021 Tydal
Henry Græsli f. 23.09.1939- d. 17.07.2021 Tydal
Solveig Hilmo f. 30.09.1940 - d. 06.11.2021 Tydal
Magnhild Lien f. 17.02.1926 - d. 30.01.2021 Tydal
Ingeborg Rønning f. 15.10.1924 - d. 03.07.2021 Tydal
Nils Slungård f. 05.09.1931 - d. 11.01.2021 Tydal
Agnes Svelmo f. 06.12.1925- d. 28.07.2021 Tydal
Odd Ingvar Svelmoe f. 05.01.1944- d. 01.10.2021 Tydal
Åse Aftret f. 08.02.1939 - d. 29.04.2021 Malvik
Anne Alme f. 03.12.1927 - d. 01.07.2021 Malvik
Rolf Mareno Andersen f. 30.06.1952 - d. 13.02.2021 Malvik
Sverre Andresen f. 02.12.1946 - d. 25.02.2021 Malvik
Olaf Angel Antonsen f. 02.04.1940 - d. 06.04.2021 Malvik
Marie Therese Dybdal Arntsen f. 18.07.1956 - d. 12.01.2021 Malvik
Bjarne Johannes Blokkum f. 22.05.1936 - d. 01.10.2021 Malvik
Kåre Breiset f. 22.01.1924 - d. 09.04.2021 Malvik
Jorunn Braa f. 06.04.1943 - d. 29.03.2021 Malvik
Maria Katariina Bull f. 20.03.1944 - d. 09.01.2021 Malvik
Jarle Lennart Dahl f. 29.09.1936 - d. 17.11.2021 Malvik
Edel Rigmor Djupvik f. 15.08.1926 - d. 13.01.2021 Malvik
Terje Dragvold f. 04.08.1948- d. 05.01.2021 Malvik
Laila Løkke Drilen f. 06.05.1942 - d. 08.04.2021 Malvik
Berntine Margrethe Eliassen f. 09.07.1939 - d. 05.07.2021 Malvik
Ole Erik Engan f. 10.05.1941 - d. 14.08.2021 Malvik
Elsa Helene Eriksen f. 27.04.1931 - d. 23.01.2021 Malvik
Tom Eriksen f. 18.08.1963 - d. 25.08.2021 Malvik
Erling Fredriksli f. 02.12.1927 - d. 07.02.2021 Malvik
Charles Arthur Gilles Jr f. 26.06.1963 - d. 21.11.2021 Malvik
Alf Harry Grønli f. 20.09.1923 - d. 15.01.2021 Malvik
Arnhild Grønli f. 19.05.1922 - d. 31.10.2021 Malvik
Roger Hammer f. 24.06.1982 - d. 02.06.2021 Malvik
Sigurd Aune Hansen f. 27.12.1971 - d. 25.09.2021 Malvik
Terje Bøe Hansen f. 18.08.1944 - d. 05.01.2021 Malvik
May-Gunn Heggernes f. 11.08.1953 - d. 01.03.2021 Malvik
Istvan Heiszter f. 28.05.1935 - d. 01.10.2021 Malvik
Astrid Eldbjørg Helgemo f. 16.06.1934 - d. 06.11.2021 Malvik
Nanny Karoline Herjuaune f. 01.10.1943 - d. 22.08.2021 Malvik
Synnøve Høiås f. 21.12.1924 - d. 21.02.2021 Malvik
Gunnar Jensen f. 28.08.1937 - d. 22.08.2021 Malvik
Svein Jensen f. 10.07.1942 - d. 06.08.2021 Malvik
Arne Juberg f. 31.01.1938 - d. 21.09.2021 Malvik
Brit Jørgensen f. 10.04.1938 - d. 22.02.2021 Malvik
Dagny Bergljot Karlsen f. 25.08.1929 - d. 25.05.2021 Malvik
Otto Arthur Karlsen f. 20.02.1929 - d. 29.03.2021 Malvik
Toril Kojen f. 05.02.1950 - d. 23.01.2021 Malvik
Monica Kvam f. 21.02.1971 - d. 21.10.2021 Malvik
Tormod Larsen f. 31.01.1930 - d. 03.09.2021 Malvik
Marit Leikvold f. 10.01.1932 - d. 23.03.2021 Malvik
Haldis Mathilde Lundberg f. 14.09.1933 - d. 08.01.2021 Malvik
Rolf Helge Løkting f. 16.06.1928 - d. 07.05.2021 Malvik
Astrid Melvold f. 16.03.1928 - d. 07.11.2021 Malvik
Trygve Molund f. 17.02.1944 - d. 22.04.2021 Malvik
Anne Pauline Morseth f. 14.08.1928 - d. 26.03.2021 Malvik
Ulf Magnar Mostervik f. 19.03.1954 - d. 13.03.2021 Malvik
Alexis Muyila Muniongo f. 08.12.1957 - d. 18.09.2021 Malvik
Ivar Myrvold f. 31.12.1937 - d. 29.04.2021 Malvik
Tenna Nørkov f. 27.01.1950 - d. 26.08.2021 Malvik
Ellen Olsen f. 06.01.1937 - d. 31.10.2021 Malvik
Jens Pedersen f. 09.03.1937 - d. 06.09.2021 Malvik
Helga Resby f. 06.03.1927 - d. 10.05.2021 Malvik
Mina Oline Rostad f. 16.10.1934 - d. 31.01.2021 Malvik
Ingrid Sjøvold f. 18.01.1944 - d. 25.05.2021 Malvik
Elisabeth Smelror f. 24.10.1934 - d. 01.05.2021 Malvik
Henrik Sneisen f. 07.06.1929 - d. 01.11.2021 Malvik
Magnar Sneisen f. 14.05.1936 - d. 12.08.2021 Malvik
Roald Sneisen f. 07.05.1943 - d. 13.02.2021 Malvik
Aashild Ingeborg Sollihaug f. 20.11.1928 - d. 08.04.2021 Malvik
Britt Karin Stavrum f. 02.03.1945 - d. 27.09.2021 Malvik
Olaug Svedahl f. 31.05.1921 - d. 29.04.2021 Malvik
Inger Janne Hafstad Svingen f. 07.08.1952 - d. 22.03.2021 Malvik
Kåre Abraham Sæther f. 08.03.1935 - d. 02.05.2021 Malvik
Arna Frøydis Tjervåg f. 05.12.1934 - d. 23.06.2021 Malvik
Berit Trælnes f. 02.03.1948 - d. 08.05.2021 Malvik
Magnar Johan Vanvik f. 20.06.1931 - d. 30.10.2021 Malvik
Olveig Venn f. 13.08.1931 - d. 30.04.2021 Malvik
Målfrid Vikhammermo f. 02.08.1939 - d. 30.10.2021 Malvik
Anne Marie Aastrand Winum f. 07.10.1933 - d. 16.05.2021 Malvik
Einar Woldmo f. 14.01.1941 - d. 03.07.2021 Malvik
Svein Olav Østeraas f. 25.04.1951 - d. 28.04.2021 Malvik
Guttorm Aarlien f. 01.04.1937 - d. 23.10.2021 Malvik
Elisabeth Almli f. 24.03.1924 - d. 09.10.2021 Stjørdal
Marit Alstad f. 10.07.1939 - d. 28.02.2021 Stjørdal
Ole Johan Alstad f. 29.06.1931 - d. 02.09.2021 Stjørdal
Astri Helene Andersen f. 24.10.1954 - d. 07.05.2021 Stjørdal
Ruth Augdal f. 16.04.1941- d. 04.09.2021 Stjørdal
Ragnhild Aune f. 09.03.1933 - d. 17.05.2021 Stjørdal
Vigdis Thrane f. 19.07.1944 - d. 16.04.2021 Stjørdal
Vera Irene Auran f. 02.12.1952 - d. 03.03.2021 Stjørdal
Jarle Jomar Aurheim f. 22.05.1942 - d. 14.08.2021 Stjørdal
Ole Birger Beitland f. 18.09.1934 - d. 22.04.2021 Stjørdal
Ole Berg f. 02.12.1939 - d. 17.09.2021 Stjørdal
Randi Berg f. 14.05.1948 - d. 20.05.2021 Stjørdal
Agnes Berge f. 23.05.1934 - d. 13.05.2021 Stjørdal
Idar Arnfinn Bergmo f. 12.09.1947 - d. 19.11.2021 Stjørdal
Tor Bidtnes f. 05.04.1934 - d. 07.05.2021 Stjørdal
Per Olav Bjerkli f. 16.12.1962 - d. 02.09.2021 Stjørdal
Liv Jorun Bjørgum f. 24.04.1941 - d. 15.11.2021 Stjørdal
Ragnhild Svare Bjørgum f. 07.09.1943 - d. 13.07.2021 Stjørdal
Arne Birger Borseth f. 24.09.1933 - d. 09.02.2021 Stjørdal
Harald Brandåstrø f. 14.12.1932 - d. 07.03.2021 Stjørdal
Tor Bratberg f. 22.08.1958 - d. 19.05.2021 Stjørdal
Arne Ludvig Bratreit f. 18.03.1945 - d. 15.07.2021 Stjørdal
Finn Bremseth f. 18.06.1928 - d. 19.06.2021 Stjørdal
Kåre Bye f. 27.02.1941 - d. 03.11.2021 Stjørdal
Sigrun Margrethe Dahl f. 04.11.1926 - d. 29.01.2021 Stjørdal
Solfrid Solli Dahlen f. 09.01.1942 - d. 21.11.2021 Stjørdal
Helge Drogset f. 20.05.1926 - d. 24.01.2021 Stjørdal
Turid Marion Ekren f. 27.05.1931 - d. 15.11.2021 Stjørdal
Peder Elvertrø f. 23.02.1930 - d. 13.08.2021 Stjørdal
Helge Elverum f. 26.11.1938 - d. 19.05.2021 Stjørdal
Gunvor Pauline Eriksen f. 27.02.1936 - d. 01.08.2021 Stjørdal
Gunn Oddny Falmår f. 01.10.1947 - d. 05.02.2021 Stjørdal
Målfrid Hernes Feragen f. 03.07.1938 - d. 05.05.2021 Stjørdal
Arnt Fiskvik f. 10.10.1960 - d. 15.04.2021 Stjørdal
Elsa Karen Almoås Fleischer f. 26.05.1933 - d. 29.04.2021 Stjørdal
Gudrun Fløan f. 11.08.1926 - d. 13.10.2021 Stjørdal
Erna Oddny Forbord f. 02.08.1945 - d. 01.05.2021 Stjørdal
Petter Olav Fossan f. 16.07.1935 - d. 15.03.2021 Stjørdal
Sara Frigaard f. 30.08.1965 - d. 15.08.2021 Stjørdal
Annie Frøstad f. 03.11.1943 - d. 18.07.2021 Stjørdal
Kåre Faanes f. 05.11.1928 - d. 01.06.2021 Stjørdal
Stein Torfinn Galåen f. 04.10.1942 - d. 21.08.2021 Stjørdal
Tor Gjølmesli f. 22.08.1938 - d. 25.09.2021 Stjørdal
Trond Ketil Grandalsmo f. 13.01.1960 - d. 16.09.2021 Stjørdal
Jenny Margrete Granås f. 05.02.1930 - d. 19.03.2021 Stjørdal
Ingebjørg Johanne Gravold f. 20.12.1920 - d. 10.07.2021 Stjørdal
Gurine Grendal f. 03.07.1938 - d. 14.11.2021 Stjørdal
Mary Paula Gresseth f. 13.03.1931 - d. 28.09.2021 Stjørdal
Olav Birger Gresseth f. 25.12.1927 - d. 11.11.2021 Stjørdal
Rolv Johan Grønbech f. 01.10.1938 - d. 23.05.2021 Stjørdal
Annfrid Oline Grønning f. 27.05.1936 - d. 19.02.2021 Stjørdal
Arnhild Hagen f. 15.11.1948 - d. 24.02.2021 Stjørdal
Gudrun Vilhelmine Haglund f. 23.08.1938 - d. 21.07.2021 Stjørdal
Gunnar Øystein Halstadtrø f. 19.12.1949 - d. 11.01.2021 Stjørdal
Torstein Hansen Juvik f. 15.11.1945 - d. 28.07.2021 Stjørdal
Kenny Hansen f. 10.06.1965 - d. 16.09.2021 Stjørdal
Astri Haugan f. 10.01.1929 - d. 29.01.2021 Stjørdal
Ellen Merete Haugan f. 21.06.1942 - d. 07.06.2021 Stjørdal
Åse Haugberg f. 25.08.1930 - d. 07.04.2021 Stjørdal
Ansgar Haugen f. 14.07.1931 - d. 03.03.2021 Stjørdal
Anne Marie Haugås f. 07.12.1943 - d. 14.03.2021 Stjørdal
Aage Hegseth f. 08.04.1936 - d. 19.08.2021 Stjørdal
Oddny Marie Hernes f. 12.05.1935 - d. 07.02.2021 Stjørdal
Gunda Marie Hiller f. 06.03.1945 - d. 03.01.2021 Stjørdal
Einar Nordset Hilmo f. 29.07.1928 - d. 26.09.2021 Stjørdal
Oddvar Hjelsvold f. 15.07.1939 - d. 03.01.2021 Stjørdal
Palma Ovedie Hoven f. 20.01.1929 - d. 12.07.2021 Stjørdal
Jon Ivar Hoås f. 13.12.1920 - d. 22.04.2021 Stjørdal
Solveig Marie Høgsnes f. 20.06.1944 - d. 20.09.2021 Stjørdal
Rolf Høiås f. 31.07.1930 - d. 07.08.2021 Stjørdal
Astrid Indset f. 16.03.1929 - d. 01.04.2021 Stjørdal
Morten Iversen f. 31.10.1962 - d. 02.06.2021 Stjørdal
Ann Marie Jakobsen f. 27.04.1958 - d. 11.08.2021 Stjørdal
Bjørnhild Jakobsen f. 15.07.1929 - d. 11.06.2021 Stjørdal
Aslaug Jensen f. 26.01.1938 - d. 19.10.2021 Stjørdal
Lillian Marie Jensen f. 07.10.1957 - d. 08.04.2021 Stjørdal
Atle Egil Johansen f. 29.03.1940 - d. 08.07.2021 Stjørdal
Magnhild Kjeldstad f. 17.06.1940 - d. 10.03.2021 Stjørdal
Dagfinn Klefstad f. 24.02.1934 - d. 29.09.2021 Stjørdal
Henny Gurine Klevberg f. 10.03.1937 - d. 03.11.2021 Stjørdal
Reidun Klungreset f. 01.06.1928 - d. 05.02.2021 Stjørdal
Gunvor Korsveien f. 14.07.1934 - d. 15.01.2021 Stjørdal
Ottar Kringen f. 28.06.1924 - d. 17.03.2021 Stjørdal
Terje Kringen f. 30.07.1947 - d. 11.03.2021 Stjørdal
Solveig Lovise Kristoffersen f. 12.01.1936 - d. 23.02.2021 Stjørdal
Betsy Krogen f. 27.12.1945 - d. 06.06.2021 Stjørdal
Henny Krogh f. 13.12.1930 - d. 22.06.2021 Stjørdal
Solvår Krogstadholm f. 05.04.1952 - d. 25.08.2021 Stjørdal
Aud Mary Lauvås f. 19.03.1930 -d. 16.05.2021 Stjørdal
Brit Sofie Leinum f. 27.09.1934 - d. 01.04.2021 Stjørdal
Geir Lian f. 17.07.1946 - d. 06.07.2021 Stjørdal
Per Alvin Lien f. 30.03.1938 - d. 23.08.2021 Stjørdal
Kirsten Lindgaard f. 15.07.1925 - d. 26.10.2021 Stjørdal
Ingeborg Lund f. 09.09.1926 - d. 16.11.2021 Stjørdal
Alma Birgitte Løveng f. 28.08.1929 - d. 27.03.2021 Stjørdal
Hildebjørg Rikarda Løveng f. 05.07.1917 - d. 20.05.2021 Stjørdal
Anne Gurine Løvseth f. 06.04.1942 - d. 18.05.2021 Stjørdal
Petter Malvik f. 28.07.1934 - d. 12.06.2021 Stjørdal
Signe Marie Våden Meyer f. 31.12.1942 - d. 21.08.2021 Stjørdal
Marit Moen f. 08.07.1945 - d. 29.06.2021 Stjørdal
Ole Martin Mollan f. 18.03.1949 - d. 30.01.2021 Stjørdal
Gudrun Myhre f. 23.05.1945 - d. 30.03.2021 Stjørdal
Asbjørg Dybdahl Myrvang f. 26.05.1922 - d. 03.09.2021 Stjørdal
Mildrid Borgny Nilssen f. 11.06.1929 - d. 05.04.2021 Stjørdal
Solfrid Petra Nytrø f. 09.03.1952 - d. 28.06.2021 Stjørdal
Terje Hartvig Nytrø f. 30.03.1947 - d. 16.05.2021 Stjørdal
Arne Opheim f. 30.06.1946 - d. 14.08.2021 Stjørdal
Inger Johanne Overvik f. 29.06.1934 - d. 16.11.2021 Stjørdal
Hallbjørg Kløvjan Pedersen f. 02.10.1931 - d. 19.04.2021 Stjørdal
Bjarne Pettersen f. 27.03.1932 - d. 14.11.2021 Stjørdal
Van Tan Phan f. 09.11.1951 - d. 18.02.2021 Stjørdal
Gudrun Kristine Reistad f. 30.01.1918 - d. 23.03.2021 Stjørdal
Inger Remnes f. 29.01.1945 - d. 24.09.2021 Stjørdal
Hildur Rygh f. 02.09.1945 - d. 22.07.2021 Stjørdal
Gunbjørg Lena Raaen f. 08.10.1921 - d. 24.01.2021 Stjørdal
Steinar Raaen f. 26.06.1944 - d. 21.03.2021 Stjørdal
Bjørg Salberg f. 26.02.1927 - d. 28.08.2021 Stjørdal
Kåre Sandstad f. 11.06.1950 - d. 17.05.2021 Stjørdal
Eldar Saur f. 07.12.1975 - d. 28.02.2021 Stjørdal
Svein-Erik Schefte f. 29.12.1940 - d. 29.04.2021 Stjørdal
Johan Sesaker f. 17.09.1935 - d. 04.09.2021 Stjørdal
Serge Philippe Simpson f. 12.05.1940 - d. 05.06.2021 Stjørdal
Ottar Hermann Sjaastad f. 17.01.1928 - d. 07.01.2021 Stjørdal
Jorunn Solveig Skillingstad f. 02.03.1918 - d. 02.04.2021 Stjørdal
Marie Johanne Skjervold f. 20.05.1920 - d. 20.01.2021 Stjørdal
Paul Skogan f. 22.07.1946 - d. 22.10.2021 Stjørdal
Iver Sigurd Slungaard f. 19.10.1938 - d. 24.08.2021 Stjørdal
Lillie Johanne Solheim f. 16.09.1936 - d. 10.07.2021 Stjørdal
Svein Even Stamnes f. 24.03.1936 - d. 02.06.2021 Stjørdal
Zbigniew Andrzej Stasiukiewicz f. 07.10.1955 - d. 08.06.2021 Stjørdal
John Strand f. 04.03.1933 - d. 20.06.2021 Stjørdal
Inger Mildrid Støre f. 23.03.1942 - d. 24.08.2021 Stjørdal
Arne Sigfred Sæther f. 26.01.1939 - d. 09.06.2021 Stjørdal
Halvard Sætnan f. 05.03.1940 - d. 27.07.2021 Stjørdal
Johan Arnt Sætnan f. 11.02.1938 - d. 12.07.2021 Stjørdal
Magnar Søreng f. 09.07.1947 - d. 30.08.2021 Stjørdal
Randi Tangstad f. 26.05.1928 - d. 31.01.2021 Stjørdal
Rune Thomassen f. 21.03.1960 - d. 01.08.2021 Stjørdal
Ove Thorshaug f. 02.08.1974 - d. 05.06.2021 Stjørdal
Snefrid Molly Thyholt f. 07.06.1928 - d. 07.11.2021 Stjørdal
Berit Marii Trelstad f. 23.05.1942 - d. 04.10.2021 Stjørdal
Lilly Signora Trønsdal f. 27.05.1948 - d. 31.03.2021 Stjørdal
Pauline Synnøve Ulstad f. 10.02.1922 - d. 28.05.2021 Stjørdal
Kristian Oddvar Undhjem f. 19.03.1942 - d. 29.05.2021 Stjørdal
Solveig Ellinor Utby f. 10.12.1927 - d. 01.01.2021 Stjørdal
Nils Egil Uthus f. 26.03.1949 - d. 16.11.2021 Stjørdal
Oddvar Valstad f. 27.12.1942 - d. 29.10.2021 Stjørdal
Otto Velva f. 27.04.1942 - d. 01.11.2021 Stjørdal
Anne Ragnhild Vikan f. 01.08.1951 - d. 07.10.2021 Stjørdal
Karin Elisabeth Viken f. 07.09.1922 - d. 22.07.2021 Stjørdal
Anny Karin Våden f. 25.09.1951 - d. 27.08.2021 Stjørdal
Øystein Wahl f. 30.12.1946 - d. 29.07.2021 Stjørdal
Einar Wedul f. 21.03.1940 - d. 18.01.2021 Stjørdal
Gunda Elisabeth Widen f. 09.12.1953 - d. 02.09.2021 Stjørdal
Arne Winther f. 05.10.1953 - d. 04.10.2021 Stjørdal
Liv Arna Wiseth f. 08.03.1931 - d. 14.02.2021 Stjørdal
Gunnar Ydse f. 05.11.1937 - d. 08.07.2021 Stjørdal
Valdas Zabieliauskas f. 20.04.1964 - d. 29.09.2021 Stjørdal
Inger Øfsti f. 10.04.1937 - d. 07.02.2021 Stjørdal
Einar Olav Øyan f. 15.09.1947 - d. 19.08.2021 Stjørdal
Margit Oline Aalberg f. 09.08.1933 - d. 07.04.2021 Stjørdal