Frontruta eksploderte etter steinsprut – fører var bevisstløs