Ute ved sjøen har hytte- og campingfolket nå startet på vår- og sommersesongen med turer til ferie- og fristedet. I denne tiden ved påskeslutt, er det en del trafikk langs veiene, og det lønner seg å ta det rolig på hjemturen. Heldigvis er det ikke meldt om alvorlige ulykker så langt, og vi håper det vedvarer.

Med disse bildene fra fjord og fjære i selskap med hestehov, praktærfugl og vanlig ærfugl håper vi å sende noen vårlige påminnelser også til de som ikke kommer seg ut og er like mobile.