Siden Anne Kathrine Slundgård tiltrådte som rådmann fra årsskiftet, har datoen 26. oktober med framlegging av budsjett vært en av hovedpilarene i arbeidet. Politikerne er spente: Vil de se noen helt nye grep? Eller blir tradisjonen etter tidligere budsjetter opprettholdt.

Tidligere rådmann Kjell Fosse utfordret mange ganger politikerne med forslag om eiendomsskatt. For det er alltid stort behov for penger i den kommunale administrasjon.

Ordfører Ivar Vigdenes er opptatt av at Stjørdal kommune må begrense pengebruken. Det er ingen kunst å bruke penger, men da kan det vente en plass på Robek-lista og tap av handlefrihet.

 Stor spenning er knyttet til det første budsjettet fra rådmann Anne Kathrine Slundgård.

BILDE: DEBUTERER: Anne Katrine Slundgård har stor kunnskap om budsjettprosesser fra polikernes synsvinkel. Nå har kun skiftet banehalvdel. I dag legger hun fram sitt første budsjettforslag for lokalpolitikerne i Stjørdal.