Nattens snømengder har ført til forsinkelser i kollektivtrafikken