Statoil med drift nord på Tangen i Stjørdal har blant annet Åsgard, Mikkel, Heidrun, Kristin, Norne, Urd, Njord og Snøhvit i tillegg til Alve- og Yttergryta feltene i sin portefølje. Dagens bygg har for lengst blitt for lite for driftsorganisasjonen på landsiden. I april 2010 startet Statoil sin utbygging på Tangen der de tre “vingene” som nå påbygges representer 400 nye åpne kontorplasser med utvidelse av kantine og nytt kjøkken.

Prosjektleder Anne Kirkbakk sier det nye bygget gir 12 000 nye kvadratmeter over tre plan til kontor, kantine, kjøkken, tekniske rom og kjelleretasje. Byggeleder Olav S. Sandvik følger prosjektet fra start til mål.

Vi startet med såkalt injeksjonspæling i april i fjor. Det er støpt til sammen 570 pæler som bærer konstruksjoner og byggekropp. Under kjeller er det anlagt kulverter for teknisk utstyr og rør i bygget. Vi dobler nå kapasiteten i forhold til det eldre bygget og prosjektet utføres i 3 entrepriser, sier Olav S. Sandvik hos Statoil på Tangen. Fasaden utføres med teglstein og trepanel i samme utførelse som det eldre bygget. Innflytting i det 12 000 kvadratmeter store tilbygget med “tre vinger”, skjer først høsten 2012, og erstatter modulbygg som i dag huser ansatte.

Vi er godt i gang med en byggeprosess som vil resultere i langt bedre arbeidsforhold for de ansatte. Det er valgt en løsning med åpne kontorløsninger i bygget som får kantine og nytt kjøkken i første plan med kontor og møterom i plan 2 og 3, avslutter byggeleder Olav Sigurd Sandvik og prosjektleder Anne Kirkbakk.