I dagens kommunestyremøte - påpekte representanten Stenli, at det er kun 15 millioner som skiller de to alternativene, parsell c og parsell b. Og dette er da en sum som er uten at kostnadene til husriving er tatt med i bildet.

Får Stenli gehør for sitt syn - vil kommunestyret ta seg god nok tid i denne saken ?

Eller vil kommunestyret ikke ta hensyn til beboerne på Tangmoen ?

Stjørdals-Nytt er tilstede i dagens kommunestyre, og vil komme med oppdatering i saken.