Tidligere har klubben vist at de mestrer store utbygginger. Det nye kunstgress-prosjektet ble gjennomført for langt under det budsjetterte, og laget har en gjeld på kun 300 000 kroner etter utbyggingen.

På det ekstraordinære årsmøtet ble det lagt fram kostnadsberegninger for det nye ”Framhuset” som viser en totalramme på 3,7 mill. kroner inkl.mva.

På årsmøtet ble det gitt rosende omtale av det planleggingsarbeidet som er utført til nå.

Dugnad blir et viktig tema i tiden framover. Når man kommer igang vil det bli satt opp arbeidslag slik at framdriften sikres. Lederen i Fram, Rolf Ch. Berg, inviterte til det neste ordinære årsmøtet i nye lokaler i ”Framhuset” i 2012.