Ødelagt pumpeledning førte til utslipp av kloakk i Stjørdalselva

foto