Vår reporter på stedet kan rapportere om at vegen er nesten helt nedsnødd og det er minimalt med sikt.

Ifølge vår reporter har bussen kjørt ut og henger på tre dekk over en skråning.

Politiet har ikke mottatt noen meldinger om utforkjøringen, men forteller at de har veldig mye å gjøre i ettermiddag.

Det var ingen personer på stedet når SN ankom.