- Høy fart, uvettig kjøring og liten kunnskap om å føre båt

foto