Flere sjåfører fikk ikke kjøre videre etter kontrollen

foto