Politiet kontrollerte trafikken på fylkesvei - dette ble resultatet