– Jeg hadde håpet at vi skulle ha større muligheter til å få endret litt av politikken i Stjørdal

foto