Mens mange av dem drar sørover, har denne flokken gravd seg ned i snøen