Trailer lastet med grisekadaver har sklidd av vegen og ned i bekk