Bane Nor: Kommunikasjonsfeil på jernbanen er rettet – fortsatt forsinkelser