Ungdommer barket sammen i sentrum: - En av dem blødde litt