Motoren havarerte bare fire dager etter at han kjøpte bilen