Politiet ser at satsingen vi har gjort sammen med andre samarbeidspartnere for å heve debutalderen på alkohol har vært og er viktig. Vi har sagt at foreldrene har den største påvirkning på barna. Vi erfarer at flere og flere foreldre er blitt sin rolle bevisst i forhold til alkohol og 18 – årsgrense.

- Hvordan merker politiet dette?

- Vi merker det på direkte tilbakemeldinger fra foreldre som er veldig glad for politiets satsning. Og så merker vi det på samtaler med ungdommene der de beskriver foreldrene sine som tydelige og grensesettere. Det er ingen tvil at ungdom ønsker grenser med tydelige foreldre. Og akkurat det samme forventer de av politiet, sier lensmann Stigen.

HUNT 3

- Helseundersøkelsen HUNT 3 forteller at av ungdom mellom 13 – 15 år har 60 – 70 % drukket alkohol. Det er tall fra Meråker, Stjørdal og Frosta. Undersøkelser viser at ungdom med foreldre som nei til bruk av alkohol, disse ungdommene drikker mindre.

Da er det mer oppsiktsvekkende at nærmere 20 % av ungdommene ikke vet hvilken holdning foreldrene har til alkoholbruk. Vi mener at samfunnets fokus på 18 – årsgrensen har hatt en positiv gjennom at foreldre er blitt tydeligere på å sette grenser. Foreldrenes grenser virker positivt.

Varsler foreldre

Også i mai i år har vi påtruffet mindreårige som er beruset, sier lensmann Marit Helene Stigen.

- Hva gjør politiet da?

- Da blir foreldrene varslet om å hente hjem ungdommen enten det er på en privat fest eller et offentlig sted. Nesten uten unntak møter vi i disse tilfellene takknemlige foreldre. Politiet vurderer i tillegg å følge opp ungdommen med en bekymringssamtale i etterkant.

- Har dette stort omfang?

- I løpet av de fire første månedene har politiet i Stjørdal gjennomført 14 bekymringssamtaler, sier lensmannen.

Kjernekar

- Kripos startet for noen år siden en kampanje mot festrelaterte voldtekter. 40 % av anmeldte voldtekter på landsbasis i 2012 var relatert til fest. For 2014 er tallene 48 %. Ruspåvirkning både for gjerningsperson og fornærmede er omfattende.

Hovedbudskapet i kjernekar-kampanjen er å passe på hverandre. Alle har et ansvar for å følge med, bry seg og si i fra. Tittelen kjernekar viser at denne kampanjen retter seg spesielt mot gutter. Kjernekar bryr seg nettopp litt ekstra og viser at det er kult å ta ansvar, påpeker lensmann Stigen.

Budskap til russen

- Dette er et tema vi tar opp med russen hvert eneste år. Men jeg vil understreke at dette er et fenomen som også angår andre. I vårt distrikt har vi også i de siste årene hatt festrelaterte voldtekter som er anmeldt.

I flere tilfeller ser vi at offeret sover eller er for beruset til å ta vare på seg selv. Vi kan konstatere at flere av disse sakene er pådømt. Det er også grunn til å registrere strengere dommer med lange fengselsstraffer, poengterer Stigen.

- For en lensmann er det alltid spennende å møte nye ungdomskull. Og da vil jeg gjerne understreke at jeg er imponert over ungdommenes gode refleksjoner og holdninger. I tillegg er vi i politiet helt avhengige av det gode og tette samarbeidet spesielt med kommunene.

Vi kan glede oss over et fruktbart samarbeid og det vil lensmannen karakterisere som meget godt. Alle i Værnesregionen har et felles mål om å tilby trygge lokalsamfunn for våre ungdommer.

Det er en ambisjon politiet når kun i samhandling med andre, sier lensmann Marit Helene Stigen.