- De som har søkt, får svar på søknaden sin denne uka, sier opptaksleder Anne Lise Rønning til HINTs hjemmeside. Mellom klokka 11.00 og 14.00 onsdag 20. juli blir man møtt av studieveiledere, faglærere og et knippe "sommerfugler", som viser rundt på studiestedet og svarer på spørsmål. Det er studenter som er engasjert som “sommerfugler”. Disse vil bidra ved opptakskontoret i hele sommer, og blant annet følge opp søkertelefonen og andre serviceoppgaver, slik som Åpen dag. Dette er studenter ved HiNT, som kjenner høgskolen og læringsmiljøet godt. Denne uka kommer opptakskontoret til å sende ut cirka 1200 tilbud om studieplass til kommende studenter ved HiNT. 20. juli legger Høgskolen i Nord-Trøndelag og de andre høgskolene ut alle sine ledige studieplasser på Restetorget til Samordna opptak. De mest populære studiene trafikklærerutdanning, sykepleie og idrettsstudier kommer sannsynligvis ikke som tilbud på Restetorget.

I Stjørdal liggere bl.a. trafikklærerutdanningen med rundt 350 studenter.Trafikklærerutdanninga har vært lokalisert i Stjørdal siden 70-tallet, og i 2004 ble den en del av høgskolesystemet. Antallet studenter har vokst jevnt og trutt siden den gang, og fra høsten 2011 vil det være nærmere 350 studenter med Campus Stjørdal som studiested, fordelt på 250 innenfor trafikk og 90 innenfor helse.