Dagens kvote er 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, som for eksempel snus, og 200 blad sigarettpapir, ifølge E24.

- Samlet sett er det gode grunner til å stramme inn på kvoten for reisegods til personlig bruk. Regjeringen foreslår å halvere den avgiftsfrie kvoten av tobakksvarer til 100 sigaretter eller 125 gram andre tobakksprodukter og 100 sigarettpapir. I forslaget inngår også en halvering av kvotene for væske med nikotin til e-sigaretter og andre nikotinvarer, skriver regjeringen i Statsbudsjettet for 2023.

Det betyr at man ikke lenger lovlig kan ta med seg en hel kartong sigaretter, og heller ikke et «tårn» med snus.