Øker beredskapen:- Viktig å sørge for fri veg til avløp. Oppfordrer folk til å sjekke sluk

foto