Fire av syv søkere er lokale: Disse vil bli pedagogisk leder ved barnehagen