Bankgården har vært en omstridt bygning og eiendom i Meråker det siste året. Etter at Sparebank1 SMN flyttet ut er det begrenset aktivitet i bygningen, og det har vært tatt til orde for at kommunen skulle kvitte seg med aksjene.

Meråker kommune eier 65,22 prosent av aksjene i selskapet, mens Hernes AS eier de resterende 34,78.

I siste kommunestyremøte foreslo varaordfører Torfinn Krogstad at kommunen skulle selge sine aksjer til Hernes, men dette ble nedstemt. Med elleve mot ti stemmer ble det vedtatt at driften av Bankgården AS videreføres som i dag, med et tydelig tilleggspunkt om at det forventes at styret arbeider aktivt for å få inn nye leietakere.