Stykket «Æ sa at du sa», som er noe så sjeldent som et symfonisk verk skrevet spesielt for barn og unge ble vist i Kimen. Orkesteret, Ambulo ensemble, som består av 20 musikere, og to skuespillere gjennomfører 42 konserter for til sammen 17 800 elever. I orkesterfortellinga møtte elever fra alle skoletrinn Sturla og Mirja.

- Det er i seg sjøl sjeldent at det blir skrevet orkestermusikk i Nord-Trøndelag. Enda sjeldnere er det at det at det skrives symfonisk musikk for barn og unge. I tillegg er det sjelden at et nyskrevet musikkverk blir framført for så mange, sier Anders Skaugen, som leder enheten for kulturproduksjon i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Det er distriktsmusikerne der, i samarbeid Turneteateret i Trøndelag som står bak produksjonen. Den kulturelle skolesekken finansierer skoleelevenes skyss med buss. En viktig bakgrunn for prosjektet er at barn og unge hører mye orkestermusikk gjennom spill og filmer, men de vet ikke så godt hvor musikken kommer fra. Konsertene framføres ellers i idrettshaller 11 steder i fylket. Ambulo ensemble er et nysatt prosjektorkester med musikere med tilknytning til fylket.