En mann i 40-årene fra Stjørdal oppbevarte store mengder narkotika i hjemmet sitt.

I sin bolig i Stjørdal har mannen flere ganger de siste knappe tre årene fått beslaglagt store mengder narkotika. I retten nylig måtte han svare for oppbevaring av totalt 1,7 kilo hasj, 365 gram amfetamin, en mindre mengde kokain og MDMA, i tillegg til bruk av narkotika.

Retten har ikke holdepunkter på annet enn at den store mengden narkotika kun var beregnet til eget bruk. Mannen har selv forklart at han bruker det som "selvmedisinering".

Det alvorligste tilfellet i tiltalen mot mannen var oppbevaring av 365 gram amfetamin. Dette alene tilsier en straff på fengsel i underkant av to år. Oppbevaring av 1,7 kilo hasj tilsier "normalt" en fengselsstraff på opp mot ti måneder.

Mannen er tidligere dømt for narkotikakriminalitet en rekke ganger. Dette taler i skjerpende retning mot mannen, mens lang liggetid hos politiet taler i formildende retning.

Også det at omtrent 1,3 kilo av hasjen som ble beslaglagt var av dårlig kvalitet teller i formildende retning under straffeutmålingen. Dette pluss sakens lange liggetid hos politiet, og mannens tilståelser gjør at han får omtrent ett år med "strafferabatt". Inn-Trøndelag tingrett dømte han til to års fengsel.