Ungdommer la gjenstander midt i veibanen: – Trafikken stoppet helt opp